SJ Biljetter

Här visas SJs olika typer av biljetter. Aktuella biljettnummer/kortnummer är inringade med rött eller gult. Tänk på att behålla din biljett och eventuella övriga handlingar till dess att ditt ärende är avslutat.

Bokningsnummer

Format: ABC1234A

Biljettnummer

Format: ABC1234A1234

E-biljett-for-utskrift.jpg
Biljett-hamtad-i-SJ-Resebutik,-SJ-Biljettautomat-eller-resebyra.jpg
Biljett-uthamtad-hos-Pressbyra7-eleven.jpg

SJ Regional obokad enkelbiljett

Format: 1234567890123

Årskort Guld/Silver/-Plus/-Resplustillägg

Format: 9752 2097 XXXX XXXX (X=Nummer)

arskort.jpg

SJ Månadsbiljett

Format: ABC1234A1234

TIM Kombi/Komplett

Format: 1234567890123 

SJ Regionalkort (10 resor/30 dagar/Reskassa)

Format: 10 tecken, 0-9 och A-F

SJ-Regional-Pendlarkort-baksida.jpg

Årspendlarbiljett

Maximalt 6 siffror, 0-9