Railor AB är ett svenskt aktiebolag grundat 2013 av Mika Mattila, Simon Wahlström, Robert Ryding och Erik Johansson. Railor jobbar främst med att utveckla mobila tjänster med målsättningen att förbättra kollektivtrafiken inom Sverige. Utvecklingen finansieras uteslutande av Railor ABs ägare.