Användarvillkor

1.     Allmänt

 

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Railor AB org.nr 556935-1066, Kristinagatan 20, 745 30 Enköping, email: kontakt@railor.se (”Railor”) tillhandhåller resetjänster via webb eller app (”Tjänsten”)

 

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av ”Villkoren”.

 

1.3 Genom att använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren.

 

2.     Tjänsten

 

2.1 Vid användning av Tjänsten har du möjlighet att ange dina personuppgifter, kontaktuppgifter, bankuppgifter, biljettuppgifter, resekortuppgifter samt välja att donera din ersättning (”Uppgifter”). Genom att använda Tjänsten och ange dina ”Uppgifter” godkänner du att Railor använder dina ”Uppgifter” för att fylla i ansökningar hos tredje man såsom tågoperatörer och andra tjänsteleverantörer i enlighet med dessa Villkor.

 

2.2 Användning av Tjänsten är kostnadsfri under en testperiod. Efter testperioden har du möjlighet att fortsätta använda tjänsten mot betalning. Du kommer i sådana fall att upplysas om det särskilt.  Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

 

2.3 Tjänsten kan innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än Railor. Detta kommer i dessa fall att göras tydligt för användaren. Användaren uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.

 

2.4 Railor ska ha rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller sluta tillhandahålla Tjänsten. Railor skall underrätta användaren vid ändring av Villkoren.

 

2.5 Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten. Railor kommer då att radera all information som kan hänföras till dig.

 

2.6 Du ansvarar för alla användning av dina ”Uppgifter”.

 

3.     Tillåten användning

 

3.1 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Railor. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera, och spara information från Railor.

 

3.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att:

 

i.                Informationen som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

ii.              Du har rätt att förfoga över Informationen samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Railor sak ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsten.

 

4.     Avtalsbrott och ansvar

 

4.1 Railor har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, Railor kan dock inte garantera tillgänglighet till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Railor kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som väntat.

 

4.2 Railor ska inte ha något ansvar för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller från Railors samarbetspartners.

 

4.3 Railor ersätter ej kostnader, varken direkta eller indirekta, som uppkommit i samband med användande av Tjänsten eller till följd av vårdslöshet från Railors sida.

 

4.4 Begränsning av Railors ansvar enligt detta avsnitt 4 ska inte gälla om Railor agerat grovt vårdslöst eller orsakat skada genom uppsåtlig handling.

 

5.     Personuppgifter

 

5.1 Railor sparar och behandlar personuppgifter endast på din mobila enhet, informationen skickas därefter endast till berörda tågoperatörer när du använder tjänsten.

 

5.2 Du godkänner att tågoperatörer får lagra dina personuppgifter elektroniskt.

 

5.3 Railor behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten och fullgöra avtalet med dig. 

 

5.4 Anonym data kan på aggregerad nivå komma att användas i jämförelsetjänster och i marknadsundersökningar. Railor har rätt att fritt disponera sådan anonym data.

 

5.5 Du kan när som helst avsluta ditt Railor konto och din användning av Tjänsten genom att radera applikationen. Railor kommer då att radera all information som kan hänföras till dig.

 

6.     Cookies

Webbsidan använder sig av cookies för att fungera korrekt. Cookies används för att Railor ska kunna mäta trafiken på Webbsidan och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Om du inte accepterar användningen av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies eller att välja att inte använda Tjänsten. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Railor tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

 

7.     Force majeure

Railor är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som Railor inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

 

8.     Övrigt

 

8.1 Railor har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Railor rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina villkor.

 

8.2 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. underleve